Türkiye'nin en büyük yerel ilçe gazetesi-
$ DOLAR → Alış: / Satış:
€ EURO → Alış: / Satış:
bursa escort escort beylikdüzü teknim alarm sistemi meyve siparişi escort istanbul escort istanbul kayseri escort bursa escort mersin escort bursa escort kocaeli escort atasehir escort bayan escort kayseri kayseri escort bursa escort banko tahmin

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜ YENİLENİYOR 

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜ YENİLENİYOR 
  • 09.07.2018
  • 553 kez okundu

GEMDER Başkanı Kandemir’den yeni yasa hakkında önemli bilgiler 

EMLAKÇILIK SEKTÖRÜ YENİLENİYOR      

Gölcük Emlakçılar Derneği (GEMDER) Başkan Necmi Kandemir, 10 Temmuz Salı günü (bugün) saat 13.30’da Gölcük Sanat Galerisi Toplantı Salonunda gerçekleştirecekleri  ‘Değişen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği hakkındaki değişimle’ ilgilş yapılacak panel öncesi bir basın açıklamasında bulunarak yeni yasa hakkında bilgi verdi.

Katılım oldukça yoğun olacak

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Toplantı Salonu’nda düzenlenecek olan panele  Kocaeli Emlakçılar Odası (KEO) Başkanı Alpay Hacıoğlu Gölcük Emlakçılar Derneği (GEMDER) Başkanı Necmi Kandemir ve Gölcük Karamürsel Başiskele Emlakçıları katılacak

KANDEMİR, ‘Taşınmaz ticareti yönetmeliği değişti’

Gölcük  Emlakçılar Derneği GEMDER  Başkanı Necmi Kandemir yapmış olduğu basın açıklamasında, “Değişen Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği” hakkındaki değişimle ilgili bilgi verdi.  Kandemir yaptığı açıklamada, “Bu yönetmeliğin amacı taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar” şeklinde konuştu.

‘VERGİ MÜKELLEFİ OLUNMASI GEREKİYOR’

Yetki belgesi verilmesi için neler gerektiğini sıralayan Kandemir, “Yetki belgesi verilebilmesi için, 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanın en az otuz metrekare olması. İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14’üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması. Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, koltuk ve benzeri malzeme ile bilgisayar, internet, telefon, tarayıcı ve faks gibi teknik donanıma sahip olması Meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması gerekiyor” diye konuştu.

‘EN AZ LİSE MEZUNU, 18 YAŞ SINIRI’

Konuşmalarına devam eden Kandemir, “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin bu alandaki faaliyetlerini yürütmek için görevlendirdikleri ve yetkilendirdikleri temsile yetkili kişilerinin, şubelerde ise şube müdürünün, on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, konkordato ilan etmemiş olması” dedi.

‘HÜKMEN YASAKLANMAMIŞ OLMASI GEREKİYOR’

Sözlerini sürdüren Kandemir, “Kasten işlenen bir suçtan dolayı veya affa uğramış olsalar dahi devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması” diye konuştu.

‘BELGENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 5 YIL’

Mesleki yeterlilik belgesinin önemini anlatan Kandemir, “Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması, gerekir. Bakanlık, yetki belgesi verilmesi için mesleki eğitim şartı getirmeye ve bu eğitime ilişkin usul ve esasları ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşlerini alarak belirlemeye yetkilidir. Mesleki eğitim; Bakanlık, Millî Eğitim Bakanlığı veya Bakanlıkça uygun görülen kamu kurumları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. Yetki belgesi Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü tarafından bilgi sistemi üzerinden verilir, yenilenir askıya alınır ve iptal edilir. Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır” dedi.

‘BELGE ŞARTI ARANMAZ’

Mesleki yeterlilik belgesinin hangi şartlarda aranacağını açıklayan Kandemir, “İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmam ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekir. Taşınmaz ticaretine yönelik hizmetler iş sahibi ile işletme arasında yazılı şekilde yapılan yetkilendirme sözleşmesine dayanılarak verilir. İşletmenin verdiği alım satıma aracılık hizmeti sonucunda alıcı satıcı ve işletme arasında alım satıma aracılık sözleşmesi düzenlenir.  6’ncı maddenin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen kişiler ile işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarının taşınmaz ticareti ile ilgili alanlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları durumunda mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz” diye belirtti.

‘18 AY İÇİNDE ŞARTLAR UYUMLU OLMALI’

Konuşmalarını sürdüren Kandemir, “Alım satımına veya kiralanmasına aracılık edilen taşınmazın alıcı veya kiracıya gösterilmesi hizmeti, her bir taşınmaz için ayrı ayrı taşınmaz gösterme belgesi düzenlenmek suretiyle verilir. Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, alım satıma aracılık sözleşmesinde yer alan satış bedelinin katma değer vergisi hariç yüzde dördünden fazla olamaz. Kiralama işlemlerinde hizmet bedeli kiralamaya aracılık sözleşmesinde yer alan kira bedelinin katma değer vergisi hariç bir aylık tutarından fazla olamaz. İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez. Taşınmaz ticareti ile iştigal eden ve üçüncü fıkra kapsamında yer almayan tacirler ile esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine devam edebilmeleri için 05.06.2018 tarihinden itibaren 18 ay içinde durumlarını 6’ncı maddenin birinci fıkrasındaki şartlara uygun hale getirerek yetki belgesi alması gerekir” şeklinde konuştu.

‘5 EYLÜL’DE YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK’

Son olarak Kandemir, “05.06.2018 tarihi itibariyle gelir veya kurumlar vergisi kaydı bulunan ve meslek odasına kayıtlı olarak taşınmaz ticaretiyle iştigal eden tacirler ile esnaf ve sanatkarlar faaliyette bulundukları işletmenin adreslerini değiştirmedikleri sürece bu kişilere yetki belgesi verilmesinde 12 inci maddede belirtilen şartlar aranmaz. 05.06.2018 tarihi itibariyle taşınmaz ticaretiyle iştigal eden gelir veya kurumlar vergisi kaydı ile meslek odası kaydı bulunan ve halk eğitim merkezleri ya da Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen meslek odalarınca verilen eğitim sonucunda taşınmaz ticareti ile ilgili sertifika almış olan tacirler ve esnaf ve sanatkârlarda 6’ncı maddenin birinci fıkrasının d bendinde belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartı aranmaz. Yönetmeliğin ruhsatlandırma başlıklı 21. Maddesinin birinci fıkrası 05.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir” dedi.

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ